Przemysław Brejna

W wolnych chwilach zgłębia temat szkodliwości sztucznych pól elektromagnetycznych i w miarę możliwości dzieli się tą wiedzą.