Rafał Bakalarczyk – zdjęcie profilowe

Rafał Bakalarczyk

Doktor nauk społecznych w dziedzinie polityki publicznej. Ekspert Instytutu Polityki Senioralnej i współredaktor naczelny czasopisma „Polityka Senioralna” wydawanego przez Fundację Zaczyn. Od roku 2018 członek komisji ekspertów ds. osób starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Ekspert ds. polityki społecznej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, członek zespołu ekspertów Fundacji Naukowej Norden Centrum oraz współpracownik Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a. W swojej działalności naukowej i społecznej zajmuje się różnymi obszarami polityki społecznej, a w szczególności wsparciem osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, opieką długoterminową, problemami osób starszych oraz ubóstwem i wykluczeniem społecznym.