Rafał Olszowski – zdjęcie profilowe

Rafał Olszowski

Prezes fundacji Instytut Aurea Libertas.

tekst_olszowski

Służba publiczna 2.0

Rafał Olszowski

Przez służbę publiczną rozumiemy pracę na rzecz dobra wspólnego realizowaną głównie przez osoby zatrudnione w administracji państwowej. Rozwój technologii informatycznych, a w szczególności Internetu, stworzył…