Robert Barański – zdjęcie profilowe

Robert Barański

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w dużych organizacjach trzeciego sektora o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Prowadzi działalność szkoleniową i konsultingową na obszarze efektywnego funkcjonowania NGO w Polsce i Europie oraz dostosowania instytucji, organizacji i firm do wymogów stawianych przez ochronę środowiska. Autor specjalistycznych publikacji z zakresu powoływania, zarządzania i finansowania organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku zarządzania placówkami kultury. Prywatnie miłośnik muzyki klasycznej, literatury pięknej, europejskiego kina i dalekich podróży.