Ronald Lasecki – zdjęcie profilowe

Ronald Lasecki

Politolog, tłumacz, publicysta, komentator wydarzeń politycznych. Publikował na łamach „Nowej Geopolityki”, „Myśli Polskiej”, „Opcji na Prawo”, „Templum Novum”, „Reakcjonisty” i „Polityki Narodowej”, a także na łamach portali internetowych związanych z prawicą oraz poświęconych geopolityce i stosunkom międzynarodowym. Autor artykułów i przekładów publikowanych w pracach zbiorowych wydawanych przez Instytut Geopolityki, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych oraz Wydawnictwo Revolta. Komentator i prelegent w Centrum Edukacyjnym Powiśle.