Agnieszka Rozwadowska – zdjęcie profilowe

Agnieszka Rozwadowska

Prezes zarządu fundacji Carbon Footprint Foundation, która od lat koordynuje jej działania: począwszy od organizacji Summitu, przez projekty edukacyjne i współpracę z biznesem. Aktywna działaczka na rzecz dążenia do neutralności klimatycznej przez ewolucję i zachęcanie do pozytywnych zmian niż wzbudzania poczucia winy u jednostek. Uważa, że najlepszą drogą do działania jest przede wszystkim poszukiwanie wspólnego dialogu.