Ryszard Kulik – zdjęcie profilowe

Ryszard Kulik

Doktor psychologii, publicysta i miłośnik przyrody. Od początku lat 90-tych związany z ruchem ekologicznym i miesięcznikiem „Dzikie Życie”, gdzie publikuje swoje felietony. Autor książek dotyczących relacji człowiek – natura, w których łączy perspektywę psychologiczną, duchowa i ekologiczną, m.in. „Odkrywanie natury. Praktyka głębokiej ekologii”, „Stąpając mocno po Ziemi” czy „Człowiek wobec natury”.