Anna Socha – zdjęcie profilowe

Anna Socha

Biolog środowiskowy, absolwentka UAM Poznań, wiele lat związana z jedną z wiodących organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody w Polsce i za granicą. Zaangażowana w działania strażnicze wspierające ochronę lasów, wód i terenów przyrodniczo cennych. Obecnie ukierunkowana na ochronę drzew w przestrzeni publicznej. Uczestniczka szkoleń i kursów Instytutu Drzew, potwierdzonych certyfikatami. Prowadzi własną firmę, zainteresowana empatycznym postrzeganiem przyrody i współistnieniem z nią człowieka jako spójna całość.