Sonia Priwieziencew – zdjęcie profilowe

Sonia Priwieziencew

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu, pracę magisterską pisała na temat przemian polskiego rolnictwa w perspektywie wejścia do UE. Po karierze w audycie finansowym opuściła świat korporacji i jest związana od roku 2003 ze środowiskiem polskich ekologicznych organizacji pozarządowych. Prezeska i założycielka Fundacji Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura, od 2010 roku prowadzi również niewielkie gospodarstwo ekologiczne. Za najważniejsze tematy dla rolnictwa dzisiaj uważa bioróżnorodność i suwerenność żywnościową.