Stanisław Gasik – zdjęcie profilowe

Stanisław Gasik

Dr, PMP jest ekspertem w zakresie projektów publicznych. W latach 2014-2020 był ekspertem ds. projektów w Governmental Accountability Office, instytucji Kongresu Stanów Zjednoczonych (odpowiednik Najwyższej Izby Kontroli). Autor książki „Projects, Government, and Public Policy”. Współautor globalnych standardów zarządzania projektami, publikowanych przez Project Management Institute, mających status narodowych standardów zarządzania projektami w USA. Autor artykułów o zarządzaniu projektami publicznymi w PM World Journal. Prowadzi stronę internetową poświęconą projektom publicznym: www.gpm3.eu.

Ręka trzymająca flagę Polski

Opinia / Jak usprawnić państwo polskie?

Stanisław Gasik

W obszarze funkcjonowania państwa polskiego cele strategiczne są źle definiowane, często nie są osiągane zamierzone cele, usługi są świadczone niesprawnie, a wiele projektów publicznych kończy się…