Stanisław Żerko – zdjęcie profilowe

Stanisław Żerko

Profesor, historyk, pracownik Instytutu Zachodniego w Poznaniu i wykładowca Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.