Tadeusz Isakowicz-Zaleski – zdjęcie profilowe

Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Prezes Fundacji im. Brata Alberta, duszpasterz osób niepełnosprawnych, Ormian i Kresowian. Pisarz, poeta i publicysta.