Tadeusz Markowski – zdjęcie profilowe

Tadeusz Markowski

Prof. zw. dr hab. Pracownik Uniwersytet Łódzkiego. Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich. Był m.in. stypendystą programu Urban Fellows w Institute for Policy Studies na Johns Hopkins University, członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Prezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Lechu Kaczyńskim. Aktualnie jest członkiem Miejskiej i Wojewódzkiej Komisji Urbanistycznej w Łodzi. Autor ponad 250 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego oraz licznych ekspertyz dla Rządu RP, przygotowanych dla potrzeb polityki regionalnej i planowania przestrzennego. Zasiada w radach naukowych kilku czasopism i serii wydawniczych.