Thorvaldur Gylfason – zdjęcie profilowe

Thorvaldur Gylfason

Profesor ekonomii Uniwersytetu Islandzkiego. Jeden z 25 przedstawicieli wybranych do Zgromadzenia Konstytucyjnego w 2010 r., następnie wyznaczony przez Parlament na członka Rady Konstytucyjnej, przed którą stało zadanie spisania projektu nowej konstytucji. Projekt został dostarczony Parlamentowi w lipcu 2011 r. i zaakceptowany przez dwie trzecie obywateli, podczas referendum ogłoszonego przez Parlament w październiku 2012 r.