fbpx
Tomasz Gackowski – zdjęcie profilowe

Tomasz Gackowski

Przewodniczący Rady Eksperckiej portalu. Medioznawca i historyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Teorii Komunikacji Społecznej, kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW oraz wicedyrektor ds. naukowych i współpracy z zagranicą w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych artykułów i książek z zakresu metodologii badań medioznawczych, komunikacji politycznej i giełdowej, współorganizator wielu konferencji, zjazdów, kongresów oraz warsztatów badawczych (Ogólnopolskich Konferencji Metodologicznych Medioznawców czy Ogólnopolskich Zjazdów Analityków Mediów na Uniwersytecie Warszawskim), uczestnik licznych sesji naukowych (PTKS), dziennikarz prasowy, autor wielu tekstów naukowych i ekspertyz poświęconych m.in. social media, rynkowi nadawców elektronicznych, mediom opiniotwórczym, analizom medioznawczym z zakresu investor relations, badaniom reaktywnym i niereaktywnym czy też analizie dyskursu i narracji. Koordynator projektów badawczych dotyczących m.in. języka narracji ogólnopolskich mediów czy też kreacji wizerunku w zakresie media relations. Trener, prowadzący szkolenia z zakresu medioznawstwa, perswazji i autoprezentacji. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, European Communication Research and Education Association oraz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w Polsce. Redaktor naukowy serii wydawniczej Instytutu Dziennikarstwa UW „Media początku XXI wieku” oraz redaktor tematyczny z zakresu nauk o poznaniu i komunikacji społecznej periodyku naukowego „Studia Medioznawcze” i redaktor statystyczny periodyku elektronicznego „e-Politikon”. Obronił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim pt. Czwarta władza czyli jak media rozliczają polityków w Polsce. Nowy model komunikacji politycznej. Czterokrotny stypendysta MNiSW (2006–2010) oraz Programu Start 2013 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Amator historii średniowiecza, boksu i koszykówki. Pomysłodawca wortalu medioznawca.com.

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.