Tomasz Szczygielski – zdjęcie profilowe

Tomasz Szczygielski

Kierownik Centrum Inżynierii Minerałów Antropogenicznych (CIMA) powołanego w Instytucie Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej. Ekspert w zakresie przetwarzania i wykorzystania produktów spalania węgla w energetyce opartej na tym paliwie. Założyciel Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania i jej prezes w latach 1993-2013. W latach 2002-2006 wiceprezydent European Coal Combusion Products Association. Członek komitetu technicznego ds. Betonu w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Współautor kilku raportów dla sektora energetyki zawodowej i przemysłowej w zakresie gospodarki odpadami. Inicjator i koordynator projektu wydania polskiej wersji raportu „Ejże! Kapitalizm, krótkowzroczność, populacja i zniszczenie planety”.