Wiesław Rygielski – zdjęcie profilowe

Wiesław Rygielski

Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Nauk o Ziemi, pracownik naukowy wydziału, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Biznes w kraju i za granicą: Wywiadownia Gospodarcza Dun & Bradstreet International, konsulting z zakresu ochrony środowiska dla podmiotów samorządowych, spółka z o.o. Alutherm, wiceprezydent firmy INTER POOL COVER TEAM o statusie „European Economic Interest Grouping” z siedzibą w Pradze.
2012 – 2015 kierownik działu, z-ca dyrektora Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (tworzenie i informatyzacja ZM GOAP), który był użytkownikiem spalarni poznańskiej.