Wiesława Widłak – zdjęcie profilowe

Wiesława Widłak

Z wykształcenia i zamiłowania biolog molekularny (doktorat nauk biologicznych w zakresie biochemii, stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność biologia komórki, tytuł profesora nauk medycznych). Ponad 30 lat pracy w zawodzie. Na Uniwersytecie w Turku w Finlandii szkoliła się w zakresie otrzymywania myszy transgenicznych metodą mikroiniekcji, a następnie wdrożyła ją w Gliwicach w ówczesnym Zakładzie Biologii Nowotworów Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie (obecnie Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach). W pracy rutynowo wykorzystuje różne techniki umożliwiające wywołanie nadekspresji lub wyciszenie ekspresji wybranych genów, również metodę CRISPR/Cas9 od początku jej wejścia na rynek biotechnologiczny.