Witold Gawda – zdjęcie profilowe

Witold Gawda

Ekspert miejskiej partycypacji łączący doświadczenie akademickie, biznesowe, zarządzania miastem oraz oddolnej aktywności. Po ukończeniu studiów socjologicznych na Uniwersytecie Warszawskim pracował w instytucjach naukowych: Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej, Instytucie Kultury, Instytucie Studiów Politycznych specjalizując się w socjologii organizacji. Odbył podyplomowe studia w Institut für Höhere Studien w Wiedniu.
Od 1992 roku podjął pracę w mediach zajmując m.in. stanowisko dyrektora Biura Reklamy Telewizji Polskiej, dominującego wówczas na rynku mediów. Następnie utworzył Instytut Mediów specjalizujący się w audycie mediowym realizowanym we współpracy z liderami europejskiego rynku Faibrother Lenth Eley oraz ECI. W 2018 roku, po zwycięskiej kampanii wyborczej zrealizowanej przez prowadzony przez niego ruch miejski Dialog objął stanowisko zastępcy burmistrza Łomianek. Od 2023 roku prezes zarządu Kongresu Ruchów Miejskich.