Władysław Mielczarski – zdjęcie profilowe

Władysław Mielczarski

Profesor dr hab. inż., pracuje w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Posiada ponad 40 letnią praktykę w elektroenergetyce w Polsce i zagranicą, w krajach takich jak Australia, Kanada i Singapore. Brał udział w projektowaniu oraz wdrażaniu rynków energii elektrycznej w Australii, kanadyjskiej prowincji Ontario oraz Polsce. Jego dorobek publikacyjny obejmuje jedenaście książek i wydań specjalnych, dwadzieścia rozdziałów w książkach, czterdzieści pięć artykułów w pismach naukowych oraz ponad 200 referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych. Kierował ponad sześćdziesięcioma projektami badawczymi i wdrożeniowymi. W roku 2021 zostaje odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.