Wojciech Jaros – zdjęcie profilowe

Wojciech Jaros

Od 2009 roku prezes Banku Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana. Aktualnie jest również wiceprezesem Federacji Polskich Banków Żywności oraz wiceprezesem Polskiego Komitetu Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska.