Wojciech Kaczmarczyk – zdjęcie profilowe

Wojciech Kaczmarczyk

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej, kursów zarządzania na Wirtschaftsuniversität Wien, instytucjach federalnych USA w Waszyngtonie oraz we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie.
Jako ekspert Komisji Europejskiej oceniał projekty w programach edukacyjnych i obywatelskich. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi od ponad 20 lat.
W latach 2016-2017 Sekretarz stanu. Pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, a następnie dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2017 r. dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego.