Wojciech Kostecki – zdjęcie profilowe

Wojciech Kostecki

Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, były profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu SWPS. Prowadzi badania naukowe i publikuje na temat Stanów Zjednoczonych, integracji europejskiej, problematyki bezpieczeństwa i konfliktów oraz teorii polityki. Ekspert Komisji Europejskiej od 2004 roku i członek Global Security Fellows Initiative. W latach 2007–2011 przewodniczący Zespołu ds. zagrożeń stanu społeczeństwa i państwa Komitetu Badań nad Zagrożeniami PAN. Autor książek, m.in.: „Dallas ćwierć wieku później”, „Zaczniemy wojnę w poniedziałek. Kubański kryzys rakietowy”, „50 + 1. Kalejdoskop stanów Ameryki”, „Europe After the Cold War. The Security Complex Theory”, „Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku”.