Wojciech Szymalski – zdjęcie profilowe

Wojciech Szymalski

Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju, doktorat w zakresie nauki o Ziemi, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (wymiany międzynarodowe i stypendia w Holandii, Niemczech i USA). Wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony środowiska, rozwoju regionalnego, zrównoważonego transportu i partycypacji społecznej od 2004 roku wykorzystuje w pracy w organizacjach pozarządowych. W przeszłości związany m.in. z Zielonym Mazowszem. Od 2009 roku w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju (zagadnienia ochrony klimatu). W latach 2010-2014 koordynował projekt LIFE+ „Dobry klimat dla powiatów”, który otrzymał nagrodę BestLIFE2018. Od 2014 do 2019 roku koordynował projekt LIFE+ LIFE_ADAPTCITY_PL, w ramach którego przygotowana została Strategia Adaptacji Warszawy do zmian klimatu. Od 2019 roku koordynuje projekt LIFE_UNIFY.