Zbigniew Lewicki – zdjęcie profilowe

Zbigniew Lewicki

Politolog i amerykanista. Kierował Instytutem Anglistyki i Ośrodkiem Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-95 był dyrektorem Departamentu Ameryki Północnej i Południowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ma w swoim dorobku naukowym opracowania z zakresu polityki wewnętrznej i zagranicznej Stanów Zjednoczonych, a także literatury i kultury amerykańskiej. Autor pięciu tomów „Historii cywilizacji amerykańskiej”.