Mama wraca do pracy

Prawie połowa polskich mam podejmuje decyzję, by przez pierwsze trzy lata pozostać w domu wraz z dzieckiem. Badania realizowane przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC w marcu 2011 r. wykazały jakie czynniki i uwarunkowania wpływają na decyzje kobiet dotyczące powrotu na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

Projekt „Mama wraca do pracy” miał na celu pomóc kobietom podjąć pracę zawodową po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Organizowano szkolenia zawodowe, językowe, zapewniano opiekę nad dzieckiem. W marcu 2011 r. przeprowadzono badania w oparciu o 23 tys. ankiet internetowych skierowanych do matek dzieci do lat trzech.

Wynika z nich, że po urodzeniu dziecka do pracy wróciła co trzecia polska matka, co piąta nie pracuje zawodowo, a co siódma nie planuje w ogóle powrotu do pracy. 50% mam jest w domu z dziećmi, z czego: na urlopie macierzyńskim 21%, wychowawczym 16 %, wykorzystuje urlop po urlopie macierzyńskim 9 %.

Tylko 16 % mam uznało, że wybrałoby pracę zawodową zamiast macierzyństwa. Jeśli kobiety mają gdzie wrócić, wracają głównie z powodów ekonomicznych. Prawie trzy czwarte kobiet mówi, że ich pensja jest ważną częścią dochodów rodziny, a co dziesiąta mam odpowiedziała, że musiała wrócić do pracy z obawy przed utratą zatrudnienia. Jednocześnie dla co trzeciej głównym motywem jest „chęć wyjścia z domu”. Kiedy mama pracuje, dzieci najczęściej zostają z babcią lub dziadkiem (44 proc.), rzadziej – z tatą (30 proc.). Tylko 15 proc. badanych mam korzysta z płatnej pomocy: niani (10 proc.) lub żłobka (5 proc.). Średnio przez ponad 4 godziny dziennie dzieci zostają pod opieką kogoś innego niż ich mama. Kobiety podkreślały, że bardzo ważne było dla nich wsparcie partnera i reszty rodziny. W takiej sytuacji odczuwały mniej stresu, lepiej radziły sobie z godzeniem ról zawodowych i rodzinnych, a sam powrót do pracy był łatwiejszy.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Dom to praca

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca

Być może zainteresują Cię również:

Dom to praca

Dzień Pracy w Domu w Obrowie

28 czerwca (sobota) odbył się pierwszy Dzień Pracy w Domu. W ramach projektu udało się nawiązać współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich w Obrowie. Przewodnicząca…