Michał Gramatyka i Rafał Górski na Komisji Petycji Senatu RP 07.02.2024