Międzynarodowo o gazie łupkowym

Konferencja gazu łupokowegoW dniach 10 – 12 października 2012 r. przebywaliśmy na międzynarodowej konferencji w Brukseli, na którą zostaliśmy zaproszeni przez organizację Friends of the Earth Europe. Konferencja poświęcona była tematowi gazu łupkowego. Te trzy dni były świetną okazją do wymiany poglądów i doświadczeń ludzi z całej Europy m.in. z Austrii, Czech, Węgier, Bułgarii, Francji, Niemiec, Rumunii, Holandii, Irlandii Północnej, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Polski.

Aktywiści obecni na spotkaniach dyskutowali o sytuacji legislacyjnej oraz protestach społecznych w poszczególnych krajach europejskich. Ponadto omówili formy współpracy pomiędzy organizacjami oraz prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, takich jak europejska baza danych czy międzynarodowa strona internetowa poświęcona problematyce wydobycia gazu łupkowego.

Polska, jeśli chodzi o ruch antyłupkowy nie jest sama. Organizacje takie, jak Friends of the Earth, Food and Water Europe oraz Attack, rozszerzają swoje kampanie lobbingowe, związane z akcją informacyjną w Brukseli, dotyczącą wydobycia gazu łupkowego. Podkreślają zagrożenia ze strony eksploatacji gazu łupkowego zarówno dla środowiska naturalnego (zagrożenie dla wody, Natura 2000, czy dostęp do informacji o środowisku), jak i dla ludzi. Świadomość, iż problem wydobycia gazu łupkowego jest problemem międzynarodowym oraz, że nie jesteśmy odosobnieni i samotni na tym polu, stanowi ważny sygnał dla naszych działań.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele KOntrolują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele KOntrolują

Być może zainteresują Cię również:

Obywatele KOntrolują

Ostatnie godziny na wypełnienie ankiety KE w sprawie łupków

Już tylko do 23 marca 2013 roku trwa zbiórka podpisów pod ankietą dla Komisji Europejskiej (KE) w kwestii eksploatacji niekonwencjonalnych złóż paliw, w tym gazu łupkowego. Zebrane opinie mają posłużyć KE do przygotowania projektów przepisów w zakresie eksploatowania gazu łupkowego. Ankieta została przesłana do wszystkich obywateli Unii Europejskiej.