Międzynarodowy Dzień Lasów – wycinajmy i spalajmy?

puszcza Białowieska

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Partnerstwo dla Współpracy na Rzecz Lasów ogłosiły 21 marca Międzynarodowym Dniem Lasów. Tegoroczny temat to „Lasy i Energia”. Organizatorzy podkreślają, że lasy są najstarszym i największym na świecie źródłem energii odnawialnej. Wycinajmy i spalajmy?

Takie stanowisko ignoruje negatywny wpływ wykorzystywania bioenergii na środowisko naturalne, społeczności lokalne, zdrowie ludzi, klimat i nasze lasy. Nacisk polityczny, by znacząco zwiększyć wykorzystanie lasów jako neutralnego pod względem emisji CO2 paliwa do produkcji energii – w imię próby powstrzymania zmian klimatycznych – opiera się na błędnej interpretacji badań naukowych i wytycznych Międzynarodowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu. Grupy takie jak Komitet Naukowy Europejskiej Agencji Środowiska, Chatham House, Naukowa Rada Doradcza Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz wysoko cenione czasopisma naukowe już dawno odrzuciły ten mit.

Jest zatem nie tylko zaskakujące, ale bardzo rozczarowujące, że FAO promuje tę brudną i szkodliwą formę energii w ramach Międzynarodowego Dnia Lasów, bez refleksji na temat wszystkich zagrożeń. Dramatyczny wzrost wykorzystania drewna w produkcji energii na skalę przemysłową, napędzany przez źle zaprojektowaną politykę klimatyczną i energetyczną, już w tej chwili przyczynia się do większego zanieczyszczenia klimatu, niszczenia lasów i zagrabiania gruntów, a także ma bardzo negatywny wpływ na zdrowie, warunki życia i prawa rdzennych ludności – a Europa jest w tym liderem.

Instytut Spraw Obywatelskich, wraz z innymi organizacjami z całej Europy, podpisał się pod listem otwartym (pdf) wzywającym FAO do szerszego, popartego dowodami naukowymi, spojrzenia na problem oraz  do promocji lasów jako naszego najważniejszego narzędzia w walce ze zmianami klimatycznymi. Lasów, które rosną, nie wyciętych i spalonych z wątpliwymi etykietami „odnawialne” i „zrównoważone”.

 

Komunikat prasowy INSPRO w tej sprawie (doc).

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia Obywatele KOntrolują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele KOntrolują

Być może zainteresują Cię również: