Międzynarodowy Dzień Lasów – wyobraź sobie świat bez nich. Deklaracja dla kandydatów na europosłów

Dąb - Mazury

Dziś Międzynarodowy Dzień Lasów. Wyobraź sobie świat bez nich…

W 2017 r. straciliśmy więcej drzew tropikalnych niż niemal każdego roku wcześniej. Wynika to między innymi z inwestycji Unii Europejskiej w import drewna, oleju palmowego, soi, wołowiny, papieru, kakao i innych towarów.

Lasy w Europie szybko zanikają, również z powodu zwiększonego pozyskiwania surowców do produkcji energii. Nie oszczędza się nawet najcenniejszych lasów pierwotnych, mimo że często znajdują się na obszarach chronionych.

Teraz wyobraź sobie świat, w którym zdegradowane i zniszczone lasy są przywracane i dostępne dla ludzi i dzikich zwierząt…

Unia Europejska siłę i możliwości oraz spoczywa na niej odpowiedzialność, aby dokonać rzeczywistej zmiany.

Dlatego ponad 40 organizacji pozarządowych, ekspertów ds. leśnictwa oraz obrońców przyrody z całego świata zebrało się, aby poprosić przyszłych posłów Parlamentu Europejskiego o zobowiązanie się do promowania polityki ochrony i przywracania lasów na całym świecie oraz uznawania i zabezpieczania terytoriów ludności zamieszkującej lasy i jej praw, w tym praw kobiet, dla przyszłych pokoleń.

Jeśli zostanę wybrana/y do Parlamentu Europejskiego, będę promować politykę ochrony i przywracania lasów na całym świecie oraz uznawać i zabezpieczać terytoria społeczności zamieszkujących lasy i ich prawa

Tekst zobowiązania jest dostępny w języku angielskim, czeskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, niemieckim, polskim portugalskim.

Pełna lista sygnatariuszy będzie dostępna wkrótce.

Jeśli jesteś kandydatem do Parlamentu Europejskiego w nadchodzących wyborach i chciałbyś podpisać zobowiązanie, skontaktuj się z: silvia@fern.org

Jeśli jesteś wyborcą – przekaż tekst deklaracji swojemu kandydatowi.
Wesprzyj akcję #Stand4Forests #ForestPledge.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również: