Minister Pracy o pracy domowej

Już w najbliższy poniedziałek (12.11.2012r.) spotykamy się z Panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem – Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Zaprezentujemy Panu Ministrowi nasze rekomendacje dla rządu w zakresie uwzględniania roli społecznej osób pracujących w domu oraz zarys projektu nowelizacji prawa emerytalnego.

Od roku 2006 podejmujemy działania na rzecz poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej osób, które ze względu na obowiązki rodzinne nieodpłatnie pracują w domu. Grupa społeczna, której dotyczą nasze działania, czyli osoby nieaktywne zawodowo ze względu na obowiązki rodzinne, według danych GUS, liczy około 1,6 mln osób, w większości są to kobiety. Zasadniczym problemem tej grupy, który został potwierdzony badaniami prowadzonymi przez INSPRO, jest brak zabezpieczeń emerytalnych. Zindywidualizowanie systemu emerytalnego, które nie pozwala dziedziczyć żonie po mężu świadczeń emerytalnych, doprowadzi w przyszłości do skrajnej biedy tych osób i konieczności korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. INSPRO proponuje więc w takich sytuacjach dzielić składkę emerytalną pracującego współmałżonka na pół, co nie tylko jest odzwierciedleniem zasady sprawiedliwości społecznej, ale zminimalizuje w przyszłości koszty budżetowe związane ze świadczeniami z pomocy społecznej.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Dom to praca

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca

Być może zainteresują Cię również: