fbpx

Na 5 minut przed 12, bez wymaganych konsultacji publicznych, Polska przekazała Brukseli plan działań na rzecz energii i klimatu

Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK)

Piotr Skubisz

Do końca roku Polska musiała przedstawić Komisji Europejskiej swój plan działań dotyczący energetyki – Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK). To najważniejszy dokument dotyczący polityki energetycznej kraju, z którego będziemy rozliczani przez Brukselę. Plan powinien zostać przesłany po obowiązkowych konsultacjach publicznych.

Dziś Minister Aktywów Państwowych przesłał Komisji Europejskiej plan na rzecz energii i klimatu Polski. Termin upływał 31 grudnia 2019 roku. Instytut Spraw Obywatelskich z zaskoczeniem i rozczarowaniem przyjmuje brak przedstawienia i poddania konsultacjom publicznym finalnej wersji „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK) przed upływem terminu przekazania planu Komisji Europejskiej.[1]

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu odnośnie KPEiK stanowi, że „każde państwo członkowskie zapewnia społeczeństwu możliwość wczesnego i skutecznego udziału w przygotowaniu projektu zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu, a w przypadku planów na okres 2021–2030 – w przygotowywaniu planu ostatecznego ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do jego przyjęcia”.[2]

KPEiK ma przedstawiać założenia, cele, polityki i działania kraju na rzecz realizacji pięciu wymiarów unii energetycznej: bezpieczeństwa energetycznego, wewnętrznego rynku energii, efektywności energetycznej, obniżenia emisyjności oraz badań naukowych, innowacji i konkurencyjności.

„Ostanie godziny do Sylwestra odliczają nie tylko chcący otworzyć szampana w Nowy Rok. Ten czas odmierzała również Komisja Europejska czekając na polski KPEiK. Chociaż ministerstwo zdążyło przesłać dokument w terminie, to szampan będzie miał raczej gorzki smak – zabrakło wymaganych konsultacji publicznych” – komentuje Piotr Skubisz z Instytutu Spraw Obywatelskich.

Instytut Spraw Obywatelskich stoi na stanowisku, iż polityka energetyczna i środowiskowa kraju, jako wpływająca na życie każdego obywatela, powinna być tworzona przy szerokiej, otwartej i transparentnej debacie – szczególnie poprzez realne konsultacje publiczne. Jest to ważny element pozwalający na wymianę poglądów i opinii zainteresowanych stron, przedstawicieli przedsiębiorstw, ekspertów oraz obywateli w istotnym, dotyczącym całego społeczeństwa temacie.

„Jakie jest miejsce dla OZE w miksie energetycznym? A transport? To jedyny sektor z mocnym trendem wzrostu emisji – dwuipółkrotnym w latach 1990-2016. Co z elektromobilnością – czy „elektryki” w Polsce nadal będą „jeździć na węgiel”?[3] Czy biodiesel z rzepaku nadal będzie głównym pomysłem na OZE w transporcie? W powiązanej tematycznie ustawie o biopaliwach też mamy krótką perspektywę proponowanych rozwiązań – tylko do roku 2024. Co dalej? Czy na takie pytania nie powinnyśmy szukać odpowiedzi w trakcie konsultacji KPEiK. Oraz najważniejsza kwesta dla społeczeństwa obywatelskiego – dlaczego zabrakło wymaganych konsultacji, tak ważnej dla przyszłości kraju strategii?” – dodaje Piotr Skubisz.

Początkowo prace nad KPEiK były prowadzone przez Ministerstwo Energii. Obecnie kwestia jest nadzorowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.[4] Na pytanie Instytutu o przyczyny braku konsultacji i stanowisko ministerstwa w tej kwestii otrzymaliśmy w odpowiedzi oficjalny komunikat prasowy – brak w nim wyjaśnienia tej kwestii.[5]

Przypisy:
[1] Komisja Europejska o procesie konsultacji KPEiK: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/national-energy-climate-plans#content-heading-2 tamże:
„Aby lepiej opracować i wdrożyć plany, państwa członkowskie muszą konsultować się z obywatelami, przedsiębiorstwami i władzami regionalnymi w procesie ich opracowywania i finalizacji.”
oraz „Komitet ds. Zgodności z Aarhus wydał w dniu 28 maja 2019 r. Poradę dla państw członkowskich w sprawie procesu konsultacji publicznych w sprawie ostatecznych krajowych planów w zakresie oszczędności energii.

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z  dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i  działaniami w dziedzinie klimatu, art. 10: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2018:328:TOC
„Każde państwo członkowskie zapewnia poinformowanie społeczeństwa. Każde państwo członkowskie określa rozsądny harmonogram, by dać społeczeństwu wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z propozycjami, udział w  konsultacjach i wyrażenie opinii. Każde państwo członkowskie zapewnia poinformowanie społeczeństwa.”
Oraz „Przedkładając te dokumenty Komisji, każde państwo członkowskie dołącza podsumowanie opinii lub opinii wstępnych przedstawionych w  czasie konsultacji publicznych.”

[3] W opinii Instytutu Spraw Obywatelskich odnawialna energia elektryczna wykorzystywana w pojazdach elektrycznych powinna odgrywać główną rolę w realizacji krajowych celów dotyczących odnawialnych paliw transportowych. Briefing sieci organizacji Transport & Environment (T&E), do której należy Instytut, „Wykorzystanie odnawialnej energii elektrycznej w transporcie do osiągnięcia celów dyrektywy RED” szczegółowo omawia rozwiązania zastosowane w Holandii i Kalifornii w tym zakresie (wersja w języku polskim do pobrania w formacie PDF). [4] https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/projekt-krajowego-planu-na-rzecz-energii-i-klimatu-na-lata-2021-2030 w ramach procesu konsultacji publicznych uwagi do wstępnego projektu KPEiK można było zgłaszać od 15 stycznia do 18 lutego 2019 r. W opinii Instytutu był to zbyt krótki czas na konsultacje tak złożonego projektu. Należy ponownie podkreślić brak publikacji finalnej wersji KPEiK i brak poddania tegoż konsultacji publicznej.

[5] link do komunikatu prasowego Ministerstwo Aktywów Państwowych https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu-na-lata-2021-2030-przekazany-do-ke

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Polityka Rewolucja energetyczna

Być może zainteresują Cię również:

Dom to praca

Etat „kury domowej”

O tym czy kobieta ma zostać w domu, wciąż decyduje nie ona sama, ale rynek pracy. 1205 złotych brutto to pensja, którą powinna dostawać przysłowiowa kura…

gene drive

Chcę wiedzieć

Powstrzymać technologię zmiany genów

Gene drive albo napęd genowy to metoda inżynierii genetycznej zaprojektowana w celu likwidowania naturalnych populacji organizmów lub całych gatunków albo zamieniania ich na zmodyfikowane genetycznie…

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.