Narodowy Program Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – propozycje rozwiązań

flaga Polski (wikipedia.org)

28 listopada 2016 roku Instytut Spraw Obywatelskich przedstawił propozycję następujących rozwiązań do Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego:

W temacie „Udział obywateli w procesie stanowienia prawa”

  1. Projekt nowelizacji ustawy o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej (pdf)
  2. Projekt nowelizacji ustawy o referendum lokalnym (pdf)
  3. Projekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym (panele obywatelskie) (pdf)
  4. Projekt zmian w Konstytucji RP – szczegóły zmian są zaprezentowane w raporcie eksperckim „Konstytucja dla obywateli”

W temacie „Mechanizm 1%”

  1. Rekomendacje ośmiu zmian

W temacie „Różne aspekty partycypacji obywatelskiej”

  1. Projekt nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (pdf) – rady pracowników

Dla przypomnienia. 23 marca na zaproszenie Premier Beaty Szydło wzięliśmy udział w konferencji „Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce – nowe otwarcie”, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Konferencja inaugurowała prace nad założeniami Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

8 kwietnia otrzymałem zaproszenie od Ministra Wojciecha Kaczmarczyka do udziału w zespole eksperckim pracującym nad wstępnymi konsultacjami Programu.

W międzyczasie na portalu ngo.pl miała miejsce ciekawa debata pod hasłem „Czy potrzebne jest nowe otwarcie?” związana z propozycjami rządu.

Od kwietnia blisko 100 społeczników pracuje nieodpłatnie nad Narodowym Programem Wspierania. W pięciu zespołach eksperckich przygotowują rozwiązania wzmacniające samoorganizację obywatelską. Pierwszy zespół, wypracowuje zmiany związane z budową instytucji dialogu obywatelskiego. Drugi, reformę systemu finansowania inicjatyw społecznych. Trzeci, pracuje nad programem rozwoju wolontariatu pod marką Korpus Solidarności. Zespół czwarty, zajmuje się obszarem edukacji obywatelskiej, np. jak prowadzić edukację poprzez media publiczne. Wreszcie zespół ostatni, w którego pracę jestem bezpośrednio zaangażowany, zajmuje się instytucjonalno-legislacyjnymi barierami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W ramach jego prac zgłosiłem projekty nowelizacji ustaw: o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, o referendach lokalnych i o radach pracowników. Przedstawiłem zmiany w Konstytucji RP, które zwiększą udział obywateli w podejmowaniu decyzji, dotyczących nas wszystkich. Zaproponowałem też nowe rozwiązania w mechanizmie 1% i w ustawie o samorządzie gminnym (panele obywatelskie).

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać propozycje swoich zmian przez formularz na www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl.

Rafał Górski
Prezes Zarządu Instytut Spraw Obywatelskich

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Centrum Wspierania Rad Pracowników Obywatele decydują OWES Instytutu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Centrum Wspierania Rad Pracowników
Co robimy / Obywatele decydują
Co robimy / OWES Instytutu

Być może zainteresują Cię również: