Nasz głos w wyborach do Łódzkiej Rady Pożytku Publicznego

W związku z wyborami do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego prezentujemy sylwetkę Łukasza Prykowskiego – kandydata, na którego postanowiliśmy głosować.

Do wyborów Łódzkiej Rady Pożytku Publicznego zgłosiły go następujące organizacje pozarządowe: Fundacja „Poza Schematem”, Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM oraz Fundacja Ars Imago.

Kim jest?

Łukasz Prykowski jest współzałożycielem inicjatywy Łodzianie Decydują. Regularnie podejmuje działania na rzecz zwiększania wpływu mieszkańców Łodzi na podejmowanie decyzji w mieście. Współtworzył „Regulamin konsultacji społecznych dla Łodzi” i prowadził monitoring tych konsultacji. Był jednym z inicjatorów zbiórki podpisów pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, mającą obniżyć wymaganą ilość podpisów dla podobnych inicjatyw z sześciu tysięcy do tysiąca. Od 8 lat pracuje w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, gdzie koordynował m.in projekt wspierający organizacje pozarządowe w województwie łódzkim – Łódzkie Centrum Organizacji Pozarządowych. Obecnie prowadzi projekt „Głos łodzian się liczy”, który ma na celu zaangażowanie mieszkańców do współdecydowania o wydatkowaniu środków z osiedlowego budżetu. Jest także członkiem Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

Co proponuje:

  • zwiększenie przejrzystości współpracy III sektora z miastem, m.in. przez upublicznianie informacji, do których dostęp powinni mieć wszyscy obywatele, np. sprawozdania z posiedzeń Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarządowych,
  • polepszenie komunikacji na linii Miasto-organizacje pozarządowe, m.in. przez powołanie Komisji Dialogu Społecznego i Centrum Obywatelskiego, wspólne tworzenie i korzystanie z serwisu łódzkich organizacji pozarządowych,
  • nagłaśnianie i lepsze wykorzystanie możliwości prawych, którymi dysponują organizacje – np. Regulaminu Konsultacji z Organizacjami Pozarządowymi, procedur ubiegania się o bezkonkursowe granty dla NGO-sów,
  • jasne, precyzyjne i zgodne z programami rozwoju zasady rozdzielania środków przeznaczonych przez Urząd Miasta dla organizacji pozarządowych,
  • powołanie funduszu pożyczkowego dla organizacji i funduszu wkładów własnych, z którego mogłyby korzystać organizacje, które pozyskując dotację z zewnątrz, potrzebują pokrycia własnego wkładu finansowego,
  • współtworzenie polityki miasta przez III sektor, z wykorzystaniem rozległej wiedzy i bogatych doświadczeń, którymi dysponują organizacje,
  • rozwój współpracy pozafinansowej – m.in. pomoc Miasta w nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi organizacjami, pomoc merytoryczną w przygotowaniu projektów czy powoływanie grup tematycznych dotyczących np. problemów osób z niepełnosprawnością.

Warto również zapoznać się z tekstem, w którym Łukasz szerzej omawia swoje propozycje.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele decydują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele decydują”

Być może zainteresują Cię również:

Obywatele decydują

Referenda dla obywateli vs Platforma Oburzonych

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami na temat spotkania „Referenda dla obywateli”, które ma się odbyć 10 sierpnia 2013 r. w Łodzi informujemy, że spotkanie to nie jest spotkaniem ,,Platformy Oburzonych”. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że nawiązuje ono tematyką do spotkania z 16 marca w gdańskiej Sali BHP i pojawią się tam osoby biorące w nim udział.