Natura Ratuje Ludzi. Polska powinna poprzeć Nature Restoration Law! Apel 230. polskich organizacji pozarządowych

liść
fot. Drew Dizzy Graham on Unsplash
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 232 / (24) 2024

Polska jest kluczowym krajem blokującym przyjęcie Nature Restoration Law, unijnego rozporządzenia, które ma pomóc odbudować przyrodę w Europie. Władze naszego państwa działają wbrew oczekiwaniom polskiego społeczeństwa – według raportu Instytutu Spraw Publicznych aż 75 proc. Polek i Polaków uważa, że nasz kraj powinien poprzeć przepisy dotyczące odbudowy zasobów przyrodniczych.

Nature Restoration Law to zdrowsze lasy, swobodnie płynące rzeki, więcej zieleni w miastach. To mniej susz, powodzi i fal upałów, to czystsze powietrze i woda, bezpieczne rolnictwo i gospodarka oparta na stabilnych podstawach.

Apelujemy do Pana Premiera Donalda Tuska o poparcie Nature Restoration Law przez Rząd RP podczas głosowania Rady UE ds. Środowiska 17 czerwca!

5 czerwca 2024 r.

Szanowny Panie Premierze,

Zwracamy się z apelem o poparcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law) podczaszbliżającego się posiedzenia Rady UE ds. Środowiska, zaplanowanego na 17 czerwca br.

Polscy naukowcy oraz Polki i Polacy mówią jednym głosem – nie chcemy żyć na kontynencie targanym suszami, powodziami, falami upałów, szalejącymi cenami żywności, niedoborami wody, przerwami w dostawach prądu, gdzie latem w miastach ludzie przedwcześnie umierają z gorąca, a rolnictwo każdego roku ponosi wielomiliardowe straty.

Nature Restoration Law to kompleksowy akt prawny, który odpowiada na te wyzwania i umożliwia skoordynowaną odbudowę ekosystemów, które są tarczą ochronną naszego społeczeństwa, rolnictwa, gospodarki i standardu życia. Potrzebujemy zdrowych gleb, stabilnego dostępu do dobrej jakości wody, owadów, które zapylają nasze uprawy, drzew, które oczyszczają powietrze i dają cień w naszych miastach. Inwestycja w odbudowę przyrody przyniesie korzyści 8–10 razy wyższe niż poniesione nakłady – natomiast koszty bezczynności mogą okazać się katastrofalne.

17 czerwca Polska ma szansę, by swoim głosem w Radzie UE uratować prawo, od którego zależy nasza przyszłość. Brak poparcia Nature Restoration Law przez polskie władze będzie kontynuacją szkodliwej polityki poprzedniego rządu oraz postawi nas w jednym szeregu z rządami państw, które negują kwestie ochrony środowiska oraz solidarność europejską (np. Węgry, Słowacja, Włochy). Jako organizacje pozarządowe reprezentujące polskie społeczeństwo apelujemy do Pana Premiera o poparcie Nature Restoration Law i uratowanie przyszłości przyrody w Europie!

Z inicjatywy Koalicji 10%

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 232 / (24) 2024

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia

Być może zainteresują Cię również: