NIE dla inwigilacji i elektrosmogu w „tarczy antykryzysowej 2.0”!

STOP
STOP fot. Gerd Altmann z Pixabay
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 15 (2020)

W dniach 15 i 16 kwietnia 2020 r. (dziś – jutro) Senat będzie zajmował się projektem ustawy „tarcza antykryzysowa 2.0″ (9.04.2020 r. Sejm przyjął rządowy projekt tej ustawy). Projekt ustawy zawiera przepisy, które godzą w podstawowe prawa każdego z Nas. Powiedz NIE!

Akcję prowadzi Stowarzyszenie Centrum Informacji o Zdrowiu Dobrostan
Informacje – strona Stowarzyszenia Centrum Informacji o Zdrowiu DobrostanFacebook Stowarzyszenia

Projekt zakłada:

  1. wprowadzenie inwigilacji obywateli – operatorzy będą mieli obowiązek przekazywania ministrowi ds. cyfryzacji danych o lokalizacji każdego przenośnego urządzenia, czyli komórki, smartfona, tabletu, komputera itd. Ta forma inwigilacji ma obowiązywać w stanie epidemii, zagrożenia epidemicznego oraz stanie klęski żywiołowej.
    UWAGA: stan zagrożenia epidemicznego może trwać miesiącami! Zastanów się, czy chcesz być śledzony w czasie, kiedy restrykcje wprowadzone w związku z COVID-19 mają być „poluźnione” (tak przecież zapowiadał sam rzecznik Ministra Zdrowia na konferencji przed Wielkanocą)? Skoro nie ma przeszkód, aby głosować 10 maja, to co uzasadnia wprowadzenie inwigilacji?
  2. ułatwienie procedury stawiania masztów antenowych – projekt zakłada, że nawet jeśli będziesz sąsiadem takiej inwestycji, to dowiesz się o tym dopiero po fakcie! Utracisz możliwość czynnego udziału w postępowaniu, które umożliwi budowę takich anten. Czy dla Ciebie to ważne? Zastanów się czy chciałbyś mieć za oknem albo koło placu zabaw np. 30-metrowy maszt antenowy.
  3. nie będą wykonywane pomiary poziomu pól elektromagnetycznych w czasie stanu epidemii, zagrożenia epidemicznego, klęski żywiołowej. Czyli każdy operator może przekroczyć obowiązujące normy i nikt tego nie zweryfikuje.

Każdy z Nas się zirytuje, kiedy dowie się, że rząd chce Nas inwigilować, ale po co robić tyle hałasu o jakieś maszty antenowe? Bo one emitują pole elektromagnetyczne, które może być szkodliwe dla Naszego zdrowia.

Czy możemy coś z tym zrobić?
TAK! Ale musimy walczyć o każdy głos!
WYŚLIJ MAILA!

Musimy wyrazić nasz sprzeciw Senatorom.

  • możesz wysłać maila w którym opiszesz, z jakimi zapisami ustawy się nie zgadzasz (projekt maila w załączeniu – wystarczy go przekopiować i wysyłać).

Tytuł maila: Pilne – zastrzeżenia do: druk senacki nr 101, druk sejmowy nr 330

Treść maila:

Szanowna Pani Senator / Szanowny Panie Senatorze

zwracam się do Państwa w celu przekazania moich zastrzeżeń (sprzeciwu) do części zapisów przewidzianych w projekcie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (senacki nr druku 101, sejmowy nr druku 330).

Sprzeciwiam się:
1. wprowadzeniu obowiązku przekazywania przez operatorów na żądanie ministra ds. informatyzacji, danych o lokalizacji urządzeń końcowych użytkowników końcowych podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej bez wymaganej zgody i wiedzy użytkownika końcowego (które to rozwiązanie zostało przewidziane w art. 72 pkt 13 projektowanej ustawy),

2. wprowadzeniu zmian w obowiązujących przepisach prawa budowlanego na czas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej, polegających na:

  • wyłączeniu stosowania art. 29 ust. 3 i 4 prawa budowlanego (konieczności uzyskania pozwolenia na budowę) w stosunku do realizacji przedsięwzięć, polegających na budowie i przebudowie przenośnych wolnostojących masztów antenowych (art. 21 ust. 3 projektowanej ustawy),
  • umożliwieniu wykonywania robót budowlanych polegających na budowie bądź przebudowie przenośnych wolnostojących masztów antenowych przed upływem terminu do złożenia sprzeciwu przez uprawniony organ administracji architektoniczno-budowlanej (art. 21 ust. 3 projektowanej ustawy),

3. wprowadzeniu zmian w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska:

  • w zakresie zniesienia obowiązków przeprowadzania pomiarów (o których mowa w art. 122a ust. 1 ww. ustawy) w lokalach mieszkalnych i użytkowych w okresie stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (art. 30 ust. 2 projektowanej ustawy),
  • w zakresie umożliwienia rozpoczęcia eksploatacji instalacji lub urządzenia, zmienionego w sposób istotny lub będącego przenośnym wolnostojącym masztem antenowym, bezpośrednio po doręczeniu zgłoszenia organowi ochrony środowiska (art. 30 ust. 3 projektowanej ustawy),

4. wprowadzeniu zmian w ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw poprzez zniesienie obowiązku uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę w stosunku do realizacji przedsięwzięć, polegających na budowie i przebudowie przenośnych wolnostojących masztów antenowych (art. 71 projektowanej ustawy), jeśli powinny podlegać przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko.

Nie wyrażam zgody, aby została uchwalona ustawa w obecnym brzmieniu, zarówno w zaproponowanej przez Sejm formie (treści przekazanej w dniu 9 kwietnia 2020 r. Senatowi), jak i w ewentualnej zmienionej treści, jeśli założenia kwestionowanych zapisów projektu ustawy pozostaną niezmienne.

Z poważaniem
Imię i nazwisko

Treść maila do pobrania i wysłania
Adres mailowy do swojego Senatora znajdziesz tutaj
Wszystkie adresy mailowe Senatorów ze strony Senatu zamieszczone zbiorczo

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 15 (2020)

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele KOntrolują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele KOntrolują

Być może zainteresują Cię również:

Do Morskiego Oka

Weź oddech w Święta!

W trosce o siebie, swoich bliskich, przyjaciół i znajomych wykorzystajmy świąteczny czas na psychiczny oddech. Oderwijmy się choć na te kilka dni od codziennych obowiązków i trosk, których ostatnio…