fbpx

Nie dla rządów korporacji – apel do Donalda Tuska

Nie dla rządów korporacji!

Rafał Górski

Łódź, 9 listopada 2018 r.

Donald Tusk
Przewodniczący Rady Europejskiej

Szanowny Panie Przewodniczący,

z okazji Pana pobytu w Łodzi na wydarzeniu pod nazwą Igrzyska Wolności, apeluję do Pana Przewodniczącego o podjęcie zdecydowanych i konkretnych kroków, które zwiększą siłę obywateli i państw, a zmniejszą siłę międzynarodowych korporacji.

Wyzwanie, przed którym stoi obecnie Unia Europejska, jest groźniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, od czasu podpisania Traktatów Rzymskich. Dziś Unia Europejska, to tylko z pozoru unia niepodległych państw. W rzeczywistości mamy do czynienia z rządami wielkiego biznesu. Świadczą o tym m.in. międzynarodowe umowy handlowe typu: TTIP, CETA czy JEFTA.

JEFTA to umowa handlowa między UE a Japonią. Chociaż umowa ta oficjalnie nosi nazwę umowy o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia, charakter tej umowy jest daleki od prawdziwego partnerstwa. Negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu między Japonią a UE rozpoczęły się w marcu 2013 r. i zakończyły w grudniu 2017 r. Z dokumentów Komisji Europejskiej wynika, że w okresie od stycznia 2014 r. do stycznia 2017 r. departament handlowy KE (DG ds. Handlu) odbył 213 zamkniętych spotkań z lobbystami.

Corporate Europe Observatory w swojej analizie zwraca uwagę [1], że 190 z tych spotkań (89%) odbyło się z lobbystami międzynarodowych korporacji, a tylko 9 (4%) z grupami interesu publicznego, takimi jak organizacje pozarządowe, związki zawodowe rolników i grupy konsumenckie. W ogóle nie odbyły się spotkania z przedstawicielami związków zawodowych lub federacji małych i średnich przedsiębiorstw. Pozostałe 7% stanowiły spotkania z innymi podmiotami, takimi jak instytucje publiczne i ośrodki analityczne.

Liczby te pokazują, że międzynarodowe korporacje, których najważniejszym celem jest zysk, dyktują warunki życia milionów zwykłych ludzi. W trakcie negocjacji handlowych, interesy obywateli mają niewielkie znaczenie dla Komisji Europejskiej.

Procesy negocjacji umów toczą się za zamkniętymi drzwiami. Zamkniętymi dla obywateli. Instytut Spraw Obywatelskich prowadząc kampanię społeczną związaną z TTIP i CETA miał ogromne problemy z zaprezentowaniem perspektywy obywatelskiej. Przykładem jest „Dialog Obywatelski”, który odbył się 7 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Wydarzenie z udziałem komisarz ds. handlu Cecilli Malmström było zaprzeczeniem zarówno idei dialogu, jak i szacunku dla społeczeństwa obywatelskiego. O głos ws. CETA poproszeni zostali wyłącznie zwolennicy umowy.

Dlaczego interesy obywateli i korporacji ws. umów o wolnym handlu są rozbieżne? Bo rezultatem tych umów jest m.in. obniżanie standardu ochrony naszych praw w tym pracowniczych, brak możliwości skutecznej regulacji korporacji, gorsza ochrona praw konsumentów, niższe standardy ochrony środowiska, brak możliwości skutecznego opodatkowania globalnych korporacji, brak możliwości zakazu GMO czy niektórych pestycydów itd.

Mówimy „tak” dla rządów obywateli i „nie” dla rządów korporacji. A Pan Przewodniczący, co mówi?

 

Z poważaniem

Rafał Górski

Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich

 

[1] JEFTA: An exclusive trade between EU negotiators and big business, https://corporateeurope.org/international-trade/2018/05/jefta-exclusive-trade-between-eu-negotiators-and-big-business

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Stop TTIP

Być może zainteresują Cię również:

Obywatele KOntrolują

Chevron wycofuje się z Polski

31 stycznia 2015 r. agencja Reuters podała informację, że Chevron po 6 latach ostatecznie wycofuje się z poszukiwania gazu z łupków w Polsce. Oficjalnym powodem jest, że koncern jak dotychczas nie natrafił na złoże surowca, które dawałoby nadzieję na rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji.

Centrum Wspierania Rad Pracowników

Złożyliśmy skargę do Komisji Europejskiej

Instytut Spraw Obywatelskich wzniósł skargę do Komisji Europejskiej w sprawie nieprawidłowego wdrażania przez Polskę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 r. Dyrektywa reguluje ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej. Pomimo, że obowiązuje ona w Polsce od 8 lat, wiele faktów dowodzi, że nie funkcjonuje ona zgodnie z intencjami jej autorów.

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.