NOWA ZRÓWNOWAŻONA POLITYKA UE W KWESTII BIOENERGII – rekomendacje NGO

Dziś, 5 września 2016r., jedenaście organizacji zajmujących się ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, przedstawiło zalecenia dotyczące unijnej polityki energetycznej. Określono w niej sposób w którym można zapewnić zrównoważoną produkcję i wykorzystanie energii odnawialnej  na lata 2020-2030.

Unia Europejska zwiększa swoją zależność od bioenergii, aby osiągnąć cele dotyczące energii odnawialnej. Już w 2013 r. bioenergia stanowiła 65% całkowitej energii odnawialnej zużywanej w UE. Stale rosnące zużycie staje się coraz bardziej kontrowersyjne, mając negatywny wpływ na klimat, środowisko, ludzi i przedsiębiorstwa, które zależą od zasobów biomasy. Bioenergia może być wykorzystana w sposób zrównoważony tylko do pewnego, ograniczonego stopnia. Dlatego tak ważne jest, aby używać jej kiedy nie ma możliwości skorzystania z innych alternatywnych źródeł energii odnawialnej.

Przedstawiamy publikację „NOWA ZRÓWNOWAŻONA POLITYKA UE W KWESTII BIOENERGII. Propozycja regulacji produkcji i wykorzystania bioenergii w ramowym programie polityki UE w kwestii odnawialnej energii na lata 2020-2030”. Ukazano w niej praktyczne wskazówki organizacji pozarządowych oraz sposób jaki unijne ramy polityki w zakresie energii odnawialnej na lata 2020-2030 mogą zapewnić zrównoważoną produkcję i wykorzystanie energii. Dzięki temu można uniknąć szeregu negatywnych skutków, wynikających z emisji związków węgla, zagrożenia dla bioróżnorodności i konfliktów związanych z ziemią i jej użytkowaniem:

  • Limity w wykorzystaniu biomasy w produkcji energii do poziomu, na którym może być ona dostarczana w sposób zrównoważony;
  • Jak najbardziej wydajne wykorzystanie źródeł biomasy zgodnie z zasadą kaskadowego modelu wykorzystywania
  • Wymierne redukcje emisji związków węgla zmierzone według poprawnych norm rozliczeniowych dla emisji wytworzonych przez biomasę
  • Wiążąca i przejrzysta lista kryteriów dla zrównoważonej polityki społecznej i środowiskowej
 

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia Rewolucja energetyczna

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Rewolucja energetyczna

Być może zainteresują Cię również:

Dzień otwarty w INSPRO!

Z okazji Międzynarodowego Dnia  Wolontariusza, Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) z Łodzi serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane odbyciem stażu lub wolontariatu na „Dzień otwarty”. Odbędzie się on 5 grudnia br. o godz.17:30 w siedzibie INSPRO przy ul. Więckowskiego 33/107 w Łodzi.