Nowe przedsiębiorstwa społeczne dzięki wsparciu Centrum KLUCZ

W 2019 roku doradcy Centrum KLUCZ pracowali wspólnie z podmiotami ekonomii społecznej (fundacjami, stowarzyszeniami i spółdzielniami socjalnymi) nad biznesplanami. Efektem tej pracy jest powstanie 26 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Chcemy Wam przybliżyć ich działalność

Dzięki animacyjnemu, doradczemu oraz finansowemu wsparciu Centrum KLUCZ w województwie łódzkim utworzono 26  nowych miejsc pracy w 5 przedsiębiorstwach społecznych. Oznacza to, że 26 osób, które ze względu na długotrwałe bezrobocie, problemy zdrowotne, niepełnosprawność czy inną trudną sytuację życiową były zagrożone wykluczeniem społecznym, w chwili obecnej pracuje, zdobywa doświadczenie zawodowe oraz przyczynia się do rozwoju ekonomii społecznej w swojej społeczności lokalnej.

Przedsiębiorstwa społeczne, które uzyskały dofinansowanie na utworzenie miejsc pracy w ramach Centrum KLUCZ, prezentują bardzo szeroki wachlarz usług i produktów – od rękodzieła, prowadzenia teatru i zajęć sensorycznych, po usługi opiekuńcze i wynajem sali szkoleniowej.

W gronie przedsiębiorców społecznych witamy Fundację Na Rzecz Odtwórstwa Historycznego Rzemiosł I Sztuk Dawnych Fibula

Jest to młoda, ale prężnie działająca na terenie gminy Inowłódz fundacja. Od 2 lat organizują wiele wydarzeń o charakterze historycznym m.in. Noc Świętojańską, Zjazd Konwentu Rycerstwa Polskiego oraz  rekonstrukcje historyczne. Przy naszym wsparciu fundacja zdecydowała się rozwijać i stworzyć w Inowłodzu autorską galerię sztuki z otwartymi pracowniami: kaletniczą i jubilerską. Fibula zamierza sprzedawać wyroby kaletnicze, jubilerskie, pamiątki wytwarzane przez fundację. Będą organizować wystawy innych artystów oraz warsztaty np. z malowania jedwabiu.

Nowym przedsiębiorstwem społecznym jest również Stowarzyszenie Kamienica 56 z Łodzi. 

Jest to Centrum artystyczno – arteterapeutyczne, które łączy zajęcia kulturalne, edukacyjne, terapeutyczne, rekreacyjne oraz usługowe. Kamienica 56 organizuje terapię z integracji sensorycznej, warsztaty i szkolenia z zakresu terapii przez sztukę dla pedagogów/terapeutów, warsztaty teatralne, koncerty i wiele innych. Stowarzyszenie otworzy pracownię krawiecką, gdzie będzie można kupić materiały dydaktyczne czy gadżety proekologiczne, tworzone w duchu less warte. W Centrum będzie też odbywać się część spektakli Teatru Małe Mi, a w przerwach między zajęciami można odpocząć w mini klubokawiarni.

Nowe miejsca pracy utworzy Fundacja Społeczna Razem z Tomaszowa Mazowieckiego.

Fundacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie od ponad 20 lat prowadząc m.in. warsztat terapii zajęciowej (WTZ). W ramach dotacji organizacja będzie świadczyć indywidualną opiekę domową oraz poprowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego  i medycznego. Podopieczni Fundacji będą mogli skorzystać z całodobowej opieki lub indywidualnie ustalanych wizyt domowych czy zabiegów pielęgnacyjnych. Dzięki powstaniu przedsiębiorstwa społecznego, Fundacja Społeczna Razem stworzy nowe miejsca pracy m.in. dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Przedsiębiorstwem Społecznym jest też Larigo Group Sp.z o.o.

Spółka będzie świadczyć usługi niszczenia dokumentów i innych nośników danych na terenie całego kraju. Misją organizacji jest budowanie świadomości, jak ważna jest ochrona danych i jakie konsekwencje może mieć nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z RODO. W Larigo Group powstanie 10 nowych miejsc pracy dla osób niesłyszących.

Wśród organizacji, które otrzymały dotację na powstanie nowych miejsc pracy jest Spółdzielnia Socjalna Promyk Nadziei.

Swoją działalność prowadzi od 2013 roku w zakresie wynajmu sal na szkolenia i warsztaty. Spółdzielnia działa na rzecz wzrostu aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem poprzez organizowanie staży zawodowych. Oprócz tego Promyk Nadziei prowadzi warsztaty dla seniorów oraz sklep z kosmetykami i zdrową żywnością.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Rynek pracy OWES Instytutu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / OWES Instytutu

Być może zainteresują Cię również:

Stop TTIP

Stanowisko ekspertów pozarządowych wobec TTIP: „To nie jest umowa handlowa”

O Transatlantyckim Porozumieniu Handlowo-Inwestycyjnym (TTIP) jest głośno od co najmniej kilku miesięcy. Argumenty na rzecz jego zawarcia wydają się oczywiste – chodzi o wzrost PKB, tworzenie miejsc pracy, ujednolicenie standardów oraz intensyfikację wymiany handlowej oraz stworzenie największej na świecie strefy wolnego handlu. Idea sama z siebie nie jest zła,  ale wiele europejskich organizacji pozarządowych ma wątpliwości – także my.