Nowe wyzwania w kampanii Obywatele decydują

Obywatele decydują

Kampanię „Obywatele decydują” prowadzimy od 2012 roku. Głównym obszarem, którym się zajęliśmy była obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Przygotowaliśmy poświęcony jej raport, napisaliśmy nowelizację ustawy, organizowaliśmy debaty i seminaria, a także zbieraliśmy podpisy pod petycją ws. wprowadzenia ułatwień dla obywatelskich ustaw. W 2017 roku planujemy:

  • zawiązanie szerokiej koalicji organizacji pozarządowych na rzecz obywatelskich ustaw,
  • przekazanie nowelizacji ustawy oraz zebranych podpisów (ponad 223 tysiące) do Prezydenta RP, aby wniósł ją w trybie prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej pod obrady Sejmu,
  • aktualizację oraz dodruk raportu nt. Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej,
  • zorganizowanie debaty podsumowującej aktualny stan prawny OIU.

Będziemy także potrzebować Waszej pomocy przy okazji pisania listów do decydentów, aby poparli nowelizację ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Do zobaczenia/usłyszenia/przeczytania!


Obywatele decydują FIO

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele decydują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele decydują

Być może zainteresują Cię również: