Nowy projekt INSPRO – Obywatele decydują

Z pierwszym dniem stycznia ruszyliśmy z nowym projektem „Obywatele decydują”! W polu naszych zainteresowań znajduje się Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza.
Co to takiego? Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza (OIU) to nic innego jak narzędzie demokracji bezpośredniej. Niewielu obywateli wie, co to jest inicjatywa ustawodawcza i na jakich zasadach można z niej korzystać.

Tymczasem OIU pozwala obywatelom na wniesienie własnych projektów ustaw, dotyczących ważkich dla nich problemów. Obecnie, aby tego dokonać należy założyć Komitet Inicjatywy Ustawodawczej złożony z 15 obywateli mających czynne prawo wyborcze, a także zebrać 1000 podpisów by móc go zarejestrować. Kolejnym krokiem jest zebranie wymaganych 100 000 podpisów popierających projekt danej ustawy obywatelskiej. Prawidłowo złożony pod względem formalnym projekt kierowany jest przez Marszałka Sejmu na pierwsze czytanie w Sejmie, a przedstawiciel Komitetu ma prawo brać udział w pracach Sejmu i Senatu nad projektem „swojej” ustawy.

Jaki mamy cel? Poszerzenie wiedzy obywateli na temat obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej (OIU), zainicjowanie zmian w obecnie obowiązującej ustawie, a co za tym idzie, zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym.

Jak to zrobimy? Będziemy edukować i informować. Stworzymy interaktywny serwis www, który będzie skarbnicą wiedzy na temat Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej. Jednocześnie stanowić on będzie platformę umożliwiającą obywatelom zgłaszanie własnych propozycji zmian do obecnie obowiązującej ustawy. Przygotujemy raport o stanie OIU, przetłumaczymy podręcznik i przygotujemy projekt nowelizacji ustawy. W poszukiwaniu inspiracji i dobrych praktyk odbędziemy wizytę studyjną u partnera w Szwajcarii. Będziemy aktywnie dążyć do tego, by więcej projektów obywatelskich miało szansę na realizację w swym pierwotnym kształcie. Zawalczymy m.in. o to by wydłużyć czas, który jest potrzebny na zbiórkę podpisów, postaramy się o wprowadzenie dotacji dla komitetów zbierających podpisy pod obywatelską ustawą oraz zaproponujemy uproszczenie karty do zbierania podpisów.
Planujemy spotkania z osobami, które wiedzą najwięcej o OIU, czyli liderami dotychczasowych inicjatyw oraz z politykami i dziennikarzami, czyli tymi, którzy mają największy wpływ na zainicjowanie pożądanych przez nas zmian. Mamy nadzieję, że w rezultacie podejmowanych przez nas działań, uda nam się zebrać dużą liczbę podpisów pod proponowanymi przez nas zmianami, a wypracowane rozwiązania zostaną wcielone w życie.

Kto nas wspiera? Partnerami naszego projektu jest Alpen Initiative – organizacja mająca wieloletnie doświadczenie w lobbowaniu na rzecz zmian w prawie oraz Federacja Zielonych-Grupa Krakowska – organizacja, która działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji obywatelskiej. Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Operatorem projektu jest Ecorys.

Do pomocy przy realizacji projektu gorąco zachęcamy wolontariuszy i osoby chcące odbyć praktyki studenckie lub bezpłatny staż w naszej organizacji.

Razem możemy więcej!
Razem możemy budować społeczeństwo obywatelskie!

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele decydują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele decydują

Być może zainteresują Cię również:

Obywatele decydują

Debata „Naród sprawuje władzę?”

Serdecznie zapraszamy na debatę poświęconą obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, która odbędzie się 9 maja 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z panelistów na tym wydarzeniu będzie prezes INSPRO Rafał Górski.