Tygodnik Spraw Obywatelskich
Nr 166 / (10) 2023

Czytaj Czytaj

okładka książki Biała księga pandemii koronawirusa

Książka / Biała księga pandemii koronawirusa

Pandemia koronawirusa była zjawiskiem, które długotrwale i mocno zachwiało życiem ludzi na całym świecie. Rzadko, poza wojną, zdarza się coś, co ma wpływ na tak wielu.

Słuchaj Słuchaj

Działaj Działaj

Iceland, Liechtenstein, Norway – Active citizens fund

Działania organizacji w latach 2022–2024 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

O Tygodniku »Archiwum »