Tygodnik Spraw Obywatelskich
Nr 215 / (7) 2024

Patrz Patrz

AI czy zaawansowane zidiocenie?: W. Eichelberger | P. Wypychowski | J. Zygmuntowski | R. Górski

Czytaj Czytaj

Słuchaj Słuchaj

Działaj Działaj

Iceland, Liechtenstein, Norway – Active citizens fund

Działania organizacji w latach 2022–2024 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

O Tygodniku »Archiwum »