Tygodnik Spraw Obywatelskich
Nr 229 / (21) 2024

Patrz Patrz

V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników 2024, Jan Przywoźny, Piotr Ostrowski, Paulina Matusiak, Maciej Konieczny, Rafał Górski

Rozpoczęcie. V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników 2024 (od lewej): Jan Przywoźny, Forum Związków Zawodowych, Piotr Ostrowski, OPZZ, Paulina Matusiak, Lewica Razem, Maciej Konieczny, Lewica Razem, Rafał Górski, Instytut Spraw Obywatelskich (fotogaleria), fot. Piotr Skubisz

Czytaj Czytaj

Słuchaj Słuchaj

Działaj Działaj

Iceland, Liechtenstein, Norway – Active citizens fund

Działania organizacji w latach 2022–2024 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

O Tygodniku »Archiwum »