Tygodnik Spraw Obywatelskich
Nr 95 / (43) 2021

Patrz Patrz

Łódź: Mieszkańcy osiedla Doły-Marysińska protestują przeciwko budowie nowych bloków na miejscu sprzedanej szkoły, fot Rafał Górski

Łódź: Osiedle Doły-Marysińska. Protest przeciwko budowie nowych bloków na miejscu szkoły. Zobacz fotorelację (fot. Rafał Górski).

Czytaj Czytaj

Słuchaj Słuchaj

Działaj Działaj

O Tygodniku »Archiwum »