fbpx

Obywatele Łodzi chcą decydować: zawisło 9 Tez o mieście

29 czerwca o godz. 12 na drzwiach łódzkiego urzędu miejskiego zawisły tezy dotyczące sytuacji w polskich miastach. W tym samym czasie członkowie Kongresu Ruchów Miejskich przybijali podobne listy w Gdańsku, Sopocie, Rumii, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Tezy wzywają do pilnego podjęcia dyskusji nad kluczowymi dla miast tematami, takimi jak: partycypacja w kształtowaniu budżetu, zintegrowane planowanie transportu na poziomie aglomeracji, przeciwdziałanie suburbanizacji i ubóstwu. Tezom towarzyszy „Apel o solidarność miast”, w którym wymienia się Łódź jako miasto szczególnie dotknięte tymi problemami. INSPRO było obecne przy przybijaniu tez w Łodzi.

Akcję skierowano do prezydentów, burmistrzów, radnych miast i mieszkańców, by pobudzić ich do współpracy przy reformowaniu miejskiej polityki. Kongres chce doprowadzić do realizacji idei prawa do miasta, czyli prawa do decydowania o tym, jak miasto ma wyglądać, czemu ma służyć i jak funkcjonować w sposób zrównoważony i sprawiedliwy, przeciwdziałając wykluczeniom i umożliwiając mieszkańcom aktywny udział w lokalnej polityce. Kongres Ruchów Miejskich był pierwszym tak szerokim spotkaniem organizacji działających na rzecz miast. Zorganizowany został przez Stowarzyszenie „My Poznaniacy” z racji potrzeby wspólnego działania na rzecz dobrego ustawodawstwa dotyczącego miast (regulacje dot. zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, organizacji transportu zbiorowego), a także poczucia wspólnoty problemów, z jakimi borykają się miejskie organizacje. Kongres Ruchów Miejskich zrzesza ponad 50 organizacji działających na rzecz poprawy jakości życia w miastach i od kilku lat stara się podejmować merytoryczną debatę na temat problemów urbanistycznych w Polsce. Zamierza również wprowadzić tematykę miejską do wyborów parlamentarnych.

W łódzkim przybijaniu dziewięciu Tez o mieście wzięli udział mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji kultury, dziennikarze oraz dyrektor biura Pani Prezydent — Tomasz Piotrowski.

O przybijaniu Tez można przeczytać w Dzienniku Łódzkim, Halo Łódź oraz w Gazecie Łódź.

TEZY O MIEŚCIE:

My, uczestnicy i uczestniczki Kongresu Ruchów Miejskich apelujemy do opinii publicznej, do świata polityki i mediów, o zwrócenie uwagi na sytuację i problemy polskich miast.

To one są motorem nowoczesnego rozwoju, to w nich jest skupiony główny potencjał cywilizacyjny i kulturalny. Miasta potrzebują mądrej, dalekowzrocznej polityki miejskiej i dobrego prawa, wspierającego ich zrównoważony i sprawiedliwy rozwój, demokrację miejską i społeczeństwo obywatelskie.

Niezbędne jest rozpoczęcie debaty publicznej nad następującymi tezami:

1. Mieszkańcy mają niezbywalne prawo do miasta.
2. Budżet partycypacyjny to tworzenie przez mieszkańców całego budżetu miasta. To nie tylko procedury, ale szeroki ruch społeczny.
3. Zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej i przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu jest obowiązkiem wspólnoty miejskiej.
4. Rewitalizacja historycznych obszarów podtrzymuje tożsamość miast i jest warunkiem ich rozwoju. Nie może ograniczać się do remontów, musi być zintegrowanym działaniem wypracowanym wraz z mieszkańcami.
5. Dość chaosu! Kultura przestrzeni zagwarantowana ładem prawnym pozwoli na podniesienie jakości życia w mieście.
6. Demokracja to nie tylko wybory. Mieszkańcy mają prawo do realnego, opartego na wzajemnym szacunku, udziału w podejmowaniu decyzji o mieście.
7. Miasta i obszary metropolitalne powinny być zarządzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania procesom suburbanizacji.
8. Lokalizowanie instytucji krajowych w różnych miastach sprzyja rozwojowi całego kraju.
9. Polskie miasta i obszary metropolitalne potrzebują wsparcia w integracji systemów transportu: kolejowego, drogowego, publicznego transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego dla osiągnięcia celów Białej Księgi o transporcie i Karty Lipskiej.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele decydują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele decydują”

Być może zainteresują Cię również:

Łodzianie decydują
Obywatele decydują

Łodzianie Decydują

Instytut Spraw Obywatelskich zaangażował się w działania Inicjatywy Społecznej „ŁODZIANIE DECYDUJĄ”, której celem jest ułatwienie mieszkańcom Łodzi zgłaszania własnych projektów uchwał. Obecnie potrzeba aż 6 tysięcy podpisów żeby mieszkańcy mogli zgłosić do Rady Miejskiej w Łodzi własne uchwały. Inicjatywa „ŁODZIANIE DECYDUJĄ” dąży do zmniejszenia wymaganej ilości podpisów do 1000.

Instytut Spraw Obywatelskich
Obywatele decydują

Społecznicy razem dla zmiany systemu

Zapraszamy wszystkich na wybuchową debatę „Demokracja czy partiokracja - co i jak społecznicy mogą zrobić dla zmiany systemu?”. Panelistami będą m.in. Agnieszka Graff (Krytyka Polityczna), Piotr Waglowski (serwis VaGla.pl) czy Dick Dobrowolski. Odbędzie się ona 15.09.2014 r. o godzinie 11:30 na Uniwersytecie Warszawskim (u. Krakowskie Przedmieście 26/28).