fbpx
Jesteś społecznikiem? Wykorzystaj prawo. Bezpłatne szkolenie

Obywatele Łodzi chcą decydować: zawisło 9 Tez o mieście

29 czerwca o godz. 12 na drzwiach łódzkiego urzędu miejskiego zawisły tezy dotyczące sytuacji w polskich miastach. W tym samym czasie członkowie Kongresu Ruchów Miejskich przybijali podobne listy w Gdańsku, Sopocie, Rumii, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Tezy wzywają do pilnego podjęcia dyskusji nad kluczowymi dla miast tematami, takimi jak: partycypacja w kształtowaniu budżetu, zintegrowane planowanie transportu na poziomie aglomeracji, przeciwdziałanie suburbanizacji i ubóstwu. Tezom towarzyszy „Apel o solidarność miast”, w którym wymienia się Łódź jako miasto szczególnie dotknięte tymi problemami. INSPRO było obecne przy przybijaniu tez w Łodzi.

Akcję skierowano do prezydentów, burmistrzów, radnych miast i mieszkańców, by pobudzić ich do współpracy przy reformowaniu miejskiej polityki. Kongres chce doprowadzić do realizacji idei prawa do miasta, czyli prawa do decydowania o tym, jak miasto ma wyglądać, czemu ma służyć i jak funkcjonować w sposób zrównoważony i sprawiedliwy, przeciwdziałając wykluczeniom i umożliwiając mieszkańcom aktywny udział w lokalnej polityce. Kongres Ruchów Miejskich był pierwszym tak szerokim spotkaniem organizacji działających na rzecz miast. Zorganizowany został przez Stowarzyszenie „My Poznaniacy” z racji potrzeby wspólnego działania na rzecz dobrego ustawodawstwa dotyczącego miast (regulacje dot. zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, organizacji transportu zbiorowego), a także poczucia wspólnoty problemów, z jakimi borykają się miejskie organizacje. Kongres Ruchów Miejskich zrzesza ponad 50 organizacji działających na rzecz poprawy jakości życia w miastach i od kilku lat stara się podejmować merytoryczną debatę na temat problemów urbanistycznych w Polsce. Zamierza również wprowadzić tematykę miejską do wyborów parlamentarnych.

W łódzkim przybijaniu dziewięciu Tez o mieście wzięli udział mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji kultury, dziennikarze oraz dyrektor biura Pani Prezydent — Tomasz Piotrowski.

O przybijaniu Tez można przeczytać w Dzienniku Łódzkim, Halo Łódź oraz w Gazecie Łódź.

TEZY O MIEŚCIE:

My, uczestnicy i uczestniczki Kongresu Ruchów Miejskich apelujemy do opinii publicznej, do świata polityki i mediów, o zwrócenie uwagi na sytuację i problemy polskich miast.

To one są motorem nowoczesnego rozwoju, to w nich jest skupiony główny potencjał cywilizacyjny i kulturalny. Miasta potrzebują mądrej, dalekowzrocznej polityki miejskiej i dobrego prawa, wspierającego ich zrównoważony i sprawiedliwy rozwój, demokrację miejską i społeczeństwo obywatelskie.

Niezbędne jest rozpoczęcie debaty publicznej nad następującymi tezami:

1. Mieszkańcy mają niezbywalne prawo do miasta.
2. Budżet partycypacyjny to tworzenie przez mieszkańców całego budżetu miasta. To nie tylko procedury, ale szeroki ruch społeczny.
3. Zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej i przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu jest obowiązkiem wspólnoty miejskiej.
4. Rewitalizacja historycznych obszarów podtrzymuje tożsamość miast i jest warunkiem ich rozwoju. Nie może ograniczać się do remontów, musi być zintegrowanym działaniem wypracowanym wraz z mieszkańcami.
5. Dość chaosu! Kultura przestrzeni zagwarantowana ładem prawnym pozwoli na podniesienie jakości życia w mieście.
6. Demokracja to nie tylko wybory. Mieszkańcy mają prawo do realnego, opartego na wzajemnym szacunku, udziału w podejmowaniu decyzji o mieście.
7. Miasta i obszary metropolitalne powinny być zarządzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania procesom suburbanizacji.
8. Lokalizowanie instytucji krajowych w różnych miastach sprzyja rozwojowi całego kraju.
9. Polskie miasta i obszary metropolitalne potrzebują wsparcia w integracji systemów transportu: kolejowego, drogowego, publicznego transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego dla osiągnięcia celów Białej Księgi o transporcie i Karty Lipskiej.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele decydują

Być może zainteresują Cię również:

Fundacja Batorego

Obywatele decydują

Debaty: wiarygodność i sprawność procesu wyborczego

8 grudnia 2014 r. w Fundacji Batorego odbyły się dwie debaty dotyczące procesu wyborczego. Zostały zorganizowane w kontekście nieprawidłowości, problemów i pytań jakie pojawiły się przy ostatnich wyborach samorządowych. Uczestniczyli w nich przedstawiciele organizacji pozarządowych, politycy, naukowcy, działacze społeczni oraz dziennikarze. Nas reprezentował Piotr Ciompa, ekspert kampanii "Obywatele decydują".

Obywatele w Samorzadzie

Obywatele decydują

Obywatele w Samorządzie – zapraszamy na konferencję

Szanowni Państwo, W imieniu koalicji organizacji pozarządowych, które działają na rzecz poprawy jakości demokracji na szczeblu lokalnym, mam zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji Obywatele w Samorządzie. Spotkanie odbędzie się 28 września (poniedziałek), w godz. 10:00-16:30, w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego (Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a, sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza).

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.