Obywatele w Samorządzie przepytują komitety wyborcze

Obywatele w Samorzadzie

Czy reforma podziału administracyjnego kraju jest konieczna i jak ma wyglądać? Czy samorządom należy się większa samodzielność finansowa? Czy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci powinni w większym stopniu podlegać kontroli radnych? – W przededniu wyborów parlamentarnych Koalicja Obywatele w Samorządzie pyta komitety wyborcze o ich stanowisko.

Organizacje skupione w Koalicji Obywatele w Samorządzie, doceniając sukcesy samorządów, ale dostrzegając również problemy z jakimi borykają się one na co dzień, zaangażowały się w przygotowanie zmian służących poprawie ich sytuacji. Bazując na doświadczeniach lokalnych działaczy i działaczek sformułowały szereg postulatów. Propozycje te dotyczą m.in. wzmocnienia pozycji mieszkańców i dostrzeżenia w nich potencjału sprzyjającego rozwojowi gmin, zwiększenia reprezentatywności wybieranych władz oraz rozszerzenia uprawnień radnych np. w sprawach kontroli działań wójta, burmistrza oraz prezydenta.

Nadzieję na wprowadzenie tych niezbędnych zmian Koalicja widzi we współpracy z posłami i posłankami, wybranymi w nadchodzących wyborach. W związku z tym komitety wyborcze już teraz otrzymały ankiety na temat kwestii istotnych dla samorządów lokalnych. Pytania dotyczą zmian podziału administracyjnego, zarządzania budżetem samorządów, wzmocnienia pozycji radnych i mieszkańców, w tym wprowadzania narzędzi partycypacji obywatelskiej i demokracji bezpośredniej. Respondenci zapytani zostali również o ich ocenę efektów wprowadzenia w ubiegłorocznych wyborach samorządowych systemu jednomandatowych okręgów wyborczych.

Rozesłane przez Koalicję ankiety posłużą nie tylko zdobyciu wiedzy na temat stanowisk poszczególnych komitetów, lecz także zainteresowaniu kandydatów i kandydatek problemami polityki lokalnej.

Wyniki ankiety zostaną przedstawione 28 września 2015 podczas konferencji „Obywatele w Samorządzie”, organizowanej przez Koalicję w siedzibie Fundacji Batorego (Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a, sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza). W ramach wydarzenia odbędzie się spotkanie dziennikarzy z przedstawicielami komitetów.

Ankieta dostępna jest pod adresem: Pytania_o_samorzad_terytorialny.pdf

Inicjatorzy koalicji:

Rafał Górski – prezes Instytutu Spraw Obywatelskich,

Jacek Kucharczyk – prezes Instytutu Spraw Publicznych,

Agata Machnik-Pado – prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej,

Bartłomiej Nowotarski – prezes Stowarzyszenia Wiedzy Obywatelskiej na rzecz Demokracji
i Integracji Europejskiej,

Szymon Osowski – prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska,

Wojciech Przybylski – prezes Fundacji Res Publica,

Przemysław Radwan – prezes Fundacji Szkoła Liderów,

Aleksandr Smolar – prezes Fundacji im. Stefana Batorego,

Piotr Szczepański – prezes Fundacji Wspomagania Wsi,

Krzysztof Ślebioda – prezes Pracowni Zrównoważonego Rozwoju,

Łukasz Waszak – prezes Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS,

Grzegorz Wójkowski – prezes Stowarzyszenia Bona Fides

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również:

Instytut Spraw Obywatelskich

Wspomnij CMŚ razem z nami!

Zapraszamy na kolejną audycję z cyklu „Czy masz świadomość?”, która odbędzie się wyjątkowo w niedzielę 16 maja 2010 r. w godzinach 9:00-10:00. Będzie to szczególne wydanie programu przygotowane z okazji 51. urodzin Studenckiego Radia „Żak” Politechniki Łódzkiej, na którego antenie gościmy od ponad 14 lat.