fbpx

Obywatele w Samorządzie przepytują komitety wyborcze

Obywatele w Samorzadzie

Czy reforma podziału administracyjnego kraju jest konieczna i jak ma wyglądać? Czy samorządom należy się większa samodzielność finansowa? Czy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci powinni w większym stopniu podlegać kontroli radnych? – W przededniu wyborów parlamentarnych Koalicja Obywatele w Samorządzie pyta komitety wyborcze o ich stanowisko.

Organizacje skupione w Koalicji Obywatele w Samorządzie, doceniając sukcesy samorządów, ale dostrzegając również problemy z jakimi borykają się one na co dzień, zaangażowały się w przygotowanie zmian służących poprawie ich sytuacji. Bazując na doświadczeniach lokalnych działaczy i działaczek sformułowały szereg postulatów. Propozycje te dotyczą m.in. wzmocnienia pozycji mieszkańców i dostrzeżenia w nich potencjału sprzyjającego rozwojowi gmin, zwiększenia reprezentatywności wybieranych władz oraz rozszerzenia uprawnień radnych np. w sprawach kontroli działań wójta, burmistrza oraz prezydenta.

Nadzieję na wprowadzenie tych niezbędnych zmian Koalicja widzi we współpracy z posłami i posłankami, wybranymi w nadchodzących wyborach. W związku z tym komitety wyborcze już teraz otrzymały ankiety na temat kwestii istotnych dla samorządów lokalnych. Pytania dotyczą zmian podziału administracyjnego, zarządzania budżetem samorządów, wzmocnienia pozycji radnych i mieszkańców, w tym wprowadzania narzędzi partycypacji obywatelskiej i demokracji bezpośredniej. Respondenci zapytani zostali również o ich ocenę efektów wprowadzenia w ubiegłorocznych wyborach samorządowych systemu jednomandatowych okręgów wyborczych.

Rozesłane przez Koalicję ankiety posłużą nie tylko zdobyciu wiedzy na temat stanowisk poszczególnych komitetów, lecz także zainteresowaniu kandydatów i kandydatek problemami polityki lokalnej.

Wyniki ankiety zostaną przedstawione 28 września 2015 podczas konferencji „Obywatele w Samorządzie”, organizowanej przez Koalicję w siedzibie Fundacji Batorego (Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a, sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza). W ramach wydarzenia odbędzie się spotkanie dziennikarzy z przedstawicielami komitetów.

Ankieta dostępna jest pod adresem: Pytania_o_samorzad_terytorialny.pdf

Inicjatorzy koalicji:

Rafał Górski – prezes Instytutu Spraw Obywatelskich,

Jacek Kucharczyk – prezes Instytutu Spraw Publicznych,

Agata Machnik-Pado – prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej,

Bartłomiej Nowotarski – prezes Stowarzyszenia Wiedzy Obywatelskiej na rzecz Demokracji
i Integracji Europejskiej,

Szymon Osowski – prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska,

Wojciech Przybylski – prezes Fundacji Res Publica,

Przemysław Radwan – prezes Fundacji Szkoła Liderów,

Aleksandr Smolar – prezes Fundacji im. Stefana Batorego,

Piotr Szczepański – prezes Fundacji Wspomagania Wsi,

Krzysztof Ślebioda – prezes Pracowni Zrównoważonego Rozwoju,

Łukasz Waszak – prezes Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS,

Grzegorz Wójkowski – prezes Stowarzyszenia Bona Fides

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również:

Instytut Spraw Obywatelskich

Do usłyszenia – podwójnie!

Mamy przyjemność poinformować, że od kwietnia audycja „Czy masz świadomość?” będzie w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej emitowana dwa razy w miesiącu – w drugą i ostatnią sobotę. Kolejna – już 10 kwietnia 2010 r. od godz. 15.00.

ustawa o jawności - konsultacje w KPRM

Instytut Spraw Obywatelskich

Jawne czy tajne?

Dziś jesteśmy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na konsultacjach społecznych rządowego projektu ustawy o jawności życia publicznego. Wzięliśmy go pod lupę w naszym zespole. W projekcie…

Instytut Spraw Obywatelskich

Pikieta przeciwko budowie spalarni w Łodzi

Polacy bardzo chętnie wdrażają modę na wszystko co przychodzi z Zachodu. Często zamiast przyjmować i wprowadzać racjonalne rozwiązania popierają te bezmyślne, narzucone odgórnie. Wczoraj (23 czerwca 2010r.) swój sprzeciw dotyczący budowy termicznego przekształcania odpadów komunalnych wyraził Instytut Spraw Obywatelskich organizując pikietę przed Urzędem Miasta Łodzi. 

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.