Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na petycję „Zmień prawo. Pozwól opiekunom dorabiać”

1 marca 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udzieliło odpowiedzi na złożoną przez nas 11 grudnia 2017 r. petycję „Zmień prawo. Pozwól opiekunom dorabiać”.

O odpowiedzi wystosowanej przez Ministerstwo dowiedzieliśmy dopiero teraz – odpowiedzi Ministerstwo publikuje na swojej stronie internetowej, nie dotarło do nas pocztą żadne pismo w tej sprawie.

Co możemy przeczytać w odpowiedzi? Szereg informacji odnośnie aktualnego stanu prawnego oraz podsumowanie:

[…] osobom aktywnym zawodowo świadczenie pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdyż byłoby sprzeczne z celem tych świadczeń, którym jest częściowa rekompensata konieczności rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej spowodowanej koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Powyższa odpowiedź Ministerstwa jest dla nas motywacją do podjęcia dalszych działań, czyli lobbowania za zmianą prawa na takie, które pozwoli opiekunom osób zależnych dorabiać. Gdyż, jak napisano w powyżej cytowanym piśmie – świadczenia są częściową rekompensatą za konieczność rezygnacji z zatrudnienia.

>>Zapoznaj się z odpowiedzią Ministerstwa<<

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Dom to praca

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca

Być może zainteresują Cię również:

Dziękujemy!

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji spotów Dicka Dobrowolskiego.

Instytut Spraw Obywatelskich na XXXII Forum Ekonomiczne Karpacz 2023

Porozmawiajmy na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Zapraszamy na spotkania z naszym udziałem podczas XXXII Forum Ekonomicznego, które odbędzie się w dniach 5-7 września w Karpaczu. Będziemy rozmawiać o polityce transportowej przyjaznej…