Odszedł Janusz Korbel

7 sierpnia 2015 zmarł Janusz Korbel, przyjazny ludziom, dobry duch Puszczy Białowieskiej.

Janusz jako jeden z pierwszych promował w Polsce ekologię głęboką – filozofię, zgodnie z którą przyroda jest wartością samą w sobie, a człowiek nie jest jej panem, tylko nierozerwalną częścią. Z wykształcenia był architektem i pomimo późniejszego zajęcia się ochroną przyrody ciągle był nią zainteresowany. Początkowo zajmował się edukacją ekologiczną, później aktywną ochroną przyrody. W latach osiemdziesiątych współtworzył pracownię Architektury Żywej (to z niej wyrosła później Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot), miesięcznik „Dzikie Życie” i Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, którego był prezesem. Od kilkunastu lat mieszkał w Białowieży i chyba nikt tak jak on nie walczył o ochronę ukochanej Puszczy Białowieskiej. Był inicjatorem m.in. międzynarodowej akcji BISON (Bialowieza International Solidarity Network), która zaowocowała powołaniem w 2006 r. zespołu prezydenta RP ds. ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy. Publikował w wielu czasopismach, był autorem kilku książek i albumów, w których tak pięknie pokazywał majestat prastarego lasu, współautorem filmu WWF „Nie wolno wycinać starych drzew”. Został wyróżniony nagrodą: Innovators for the Public – został przyjęty do grona Leading Public Enterpreneurs i dostał dożywotnie członkostwo „Ashoka”. Stale prowadził bloga w całości poświęconego Puszczy. Na stronach TVP Białystok można obejrzeć film z serii „Czytanie Puszczy”, gdzie w jednym z odcinków bohaterem jest Janusz.

Przede wszystkim był jednak dobrym człowiekiem, przyjacielem, spoiwem wielu osób, inspirował do działania w swój, wyjątkowy, spokojny sposób. Do końca życia pozostawał aktywny i radosny, otoczony przyjaciółmi. Właśnie tak zmarł.

INSPRO rozpoczęło rozmowy z Januszem na temat wspólnych działań dla Puszczy. Rozmawialiśmy o wsparciu kampanii „oddajcie parki narodowi”, „dzikie jest piękne” oraz nowych pomysłach. Niestety nie zostaną zrealizowane z nim, z pewnością jednak z jego pamięcią i inspirowanie nim.

Januszu, bardzo dziękujemy Ci za pomysły, rozmowy, pomoc i wsparcie oraz wspólne spacery do lasu.

zespół INSPRO.

Być może zainteresują Cię również: