fbpx

Oferta pracy: poszukujemy doradcy kluczowego

Poszukujemy doradcy kluczowego

Instytut Spraw Obywatelskich w związku z prowadzonym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ poszukuje osoby do pracy na  stanowisku: DORADCA KLUCZOWY.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Wsparcie doradcze dla osób fizycznych/ grup nieformalnych/ podmiotów ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstw społecznych (PS) polegające w szczególności na:

 1. Udzielaniu szczegółowych porad w zakresie dotyczącym rejestrowania i prowadzenia PES, zakładania PES i PS, prawnych aspektów działania w  sferze ekonomii społecznej (ES), zarządzania organizacją, źródeł finansowania PES, zarządzania personelem, twórczego rozwiązywania problemów.
 2. Odbywaniu spotkań doradczych, które będą miały formę bezpośredniej rozmowy, jak również e-doradztwa (z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej).
 3. Sporządzaniu kart doradczych oraz kart czasu pracy.
 4. Prowadzeniu raportów z realizacji zadań.
 5. Realizowaniu projektu zgodnie z założeniami programu.
 6. Przechowywaniu dokumentów we właściwym porządku.
 7. Bieżącym informowanie przełożonych o stanie prowadzonych prac.
 8. Współpracy i wymianie informacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PES.
 9. Współpracy i zgodnym współdziałaniu z innymi pracownikami.
 10. Podejmowaniu wszelkich możliwych działań organizacyjnych mających na celu realizację ww. wymienionych zadań.

WYMAGANIA

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu zarządzania lub ekonomii).
 2. Wiedza z zakresu ekonomii społecznej.
 3. Wiedza i umiejętności z zakresu: zarządzania projektami i  przedsięwzięciami społecznymi, zakładania PES i PS, ekonomizacji, prowadzenia działalności statutowej PES, tworzenia i wspierania funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ)
 4. Znajomość podstawowych przepisów w/w zakresie.
 5. Umiejętność organizacji pracy.
 6. Umiejętność negocjacji.
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Wysoka motywacja do pracy.
 9. Czynne prawo jazdy kat. B.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, w szczególności klauzul społecznych.
 2. Znajomość zasad realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych.
 3. Umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych.
 4. Nastawienie na ciągłe zwiększanie kompetencji.
 5. Samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, odporność na stres.

Mile widziane: doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej lub doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę.
 • Elastyczne godziny pracy.
 • Dobrą atmosferę pracy.
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Perspektywy rozwoju zawodowego.

Praca na terenie województwa łódzkiego, w szczególności na terenie powiatów: m. Łódź, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 17 grudnia 2019 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@instytut.lodz.pl (z tytułem wiadomości: aplikacja na doradcę kluczowego) bądź na adres: Instytut Spraw Obywatelskich; ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź (z dopiskiem: aplikacja na doradcę kluczowego).

W zgłoszeniu/CV proszę zamieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oferty bez powyższej klauzuli nie  będą przez nas rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Centrum KLUCZ

Być może zainteresują Cię również:

Centrum KLUCZ
Instytut Spraw Obywatelskich

INSPRO popiera wspólne stanowisko w sprawie ustawy o zrzeszeniach

Instytut Spraw Obywatelskich dołączył do grona ponad pięciuset organizacji pozarządowych, które sprzeciwiają się przyjęciu senackiego projektu ustawy o zrzeszeniach w proponowanym przez projektodawcę kształcie. Projekt ustawy o zrzeszeniach od początku budził wiele kontrowersji. Głosy krytyki pojawiały się zwłaszcza w środowisku pozarządowym, które najdotkliwiej może odczuć skutki wejścia w życie nowej regulacji. Instytut Spraw Obywatelskich całkowicie zgadza się ze stanowiskiem, iż projekt ten zawiera szereg regulacji, które są nie do przyjęcia, gdyż oznaczają dla stowarzyszeń wzrost biurokratycznych obciążeń oraz unieważnienie dotychczasowego dorobku prawnego i wielu dobrych praktyk wyrosłych na gruncie orzecznictwa.

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.